אות אישית בספר התורה

סגולה נפלאה לשמירה והצלחה - אות אישית בספר התורה!

מצווה על כל יהודי שיכתוב ושיהיה לו ספר תורה כשר. מאחר ורוב האנשים אינם מסוגלים לכתוב ספר תורה, בשל המורכבות הרבה הקשורה בכך, לרבות הוצאה כספית של עשרות אלפי דולרים שיש לשם עבור הקלף, סופר סת"ם שעמל על כתיבתו במשך כשנה, הוצאות הגהה ועוד, המליץ הרבי מליובאוויטש שכל יהודי יהיה שותף בספר תורה כללי, בכך שיקנה אות אחת לפחות בספר תורה זה, ובכך יהיה שותף בספר התורה כולו. בדרך זו גם מושגת אחדות בין כל היהודים השותפים באותו ספר. ככל שיותר יהודים מאוחדים ביניהם, מחזק הדבר את חוסנו הרוחני של עם ישראל.

פנה לבית חב"ד ורכוש עבורך ועבור בני ביתך אות בספר התורה!שתף לחברים

שתף